Home » Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de website van Sports & Pleasure bvba

Veldonkstraat 191 – 3120 Tremelo
BTW BE 0 844 507 041

Sports & Pleasure bvba respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Sports & Pleasure bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

1. Communicatie via elektronische weg
Voor elk bezoek aan onze website herkent onze webserver enkel uw domeinnaam automatisch, en niet uw e-mailadres. Tijdens uw bezoek aan onze site bewaren wij volgende gegevens:
uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u onze webpagina bezoekt;
uw e-mailadres als u berichten of vragen stuurt op onze site;
uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons;
uw e-mailadres als u deelneemt aan de discussiefora;
alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en/of inschrijvingen op de website).

Deze informatie wordt gebruikt om:u info te geven over producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze promotors (direct marketing); marktstudies uit te voeren of statistieken op te stellen; de inhoud van onze website te verbeteren; de inhoud en lay-out van onze webpagina’s te personaliseren voor elke individuele bezoeker.
Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).
Op deze site worden cookies gebruikt (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken):
om uw voorkeuren te registreren en u diensten en producten te kunnen aanbieden die aan die voorkeuren tegemoetkomen; om info te registreren die specifiek is, zoals de webpagina’s die u gebruikt hebt om tot bij onze site te geraken; om de vorige activiteiten op de website te registreren om u een betere service te kunnen bieden bij volgende bezoeken.
Wij hebben reeds aangepaste veiligheidsmaatregelen ingesteld om verlies, misbruik of verandering van de gegevens ontvangen op onze website, tegen te gaan.

2. Communicatie via de post
Als u ons uw postadres geeft via de website, zult u enkel de info krijgen waar u om gevraagd hebt, op het adres dat u ons doorgegeven hebt. Wij gebruiken dit adres ook om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze promotors (direct marketing).
Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

3. Communicatie via de telefoon
Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via onze website, kunt u door onze onderneming opgebeld worden om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze promotors (direct marketing).
Als u liever niet meer dergelijk opgebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

4. Recht van verzet / opt-out
Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze producten of diensten (of die van onze leden, direct marketing) aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar een van onderstaande adressen:
kris@bwell.be: om geen elektronische post meer te ontvangen;

kris@bwell.be: om geen gewone post meer te ontvangen;

kris@bwell.be: om geen informatie meer te ontvangen via de telefoon.

5. Recht van toegang en verbetering van gegevens
U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren. In deze twee gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende adres: kris@bwell.be

6. Doorzending aan derden
Wij hebben geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve aan onze leden die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren.
Als u niet wil dat uw e-mailadres aan onze promotors wordt meegedeeld, hoeft u ons enkel een e-mail te sturen op het volgende adres: kris@bwell.be
Als u denkt dat onze site ons “Privacy Statement” zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact opnemen met onze onderneming op het volgende adres: Sports & Pleasure bvba – Veldonkstraat 191 – 3120 Tremelo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)